Perusetuudet

Oletpa päätynyt yksinhuoltajaksi eron, puolison kuoleman tai oman valintasi kautta, olet oikeutettu tiettyihin perusetuuksiin, jotka on listattu Kaikille yhteiset perusetuudet- otsikon alle.

Yksinodottajat ovat em. etuuksien lisäksi oikeutettuja pidennettyyn äitiyspäivärahaan. Puolisonsa menettäneet taas ovat oikeutettuja lapseneläkkeeseen, ryhmähenkivakuutuksesta saatavaan kertakorvaukseen ja mahdollisesti myös leskeneläkkeeseen. Näistä löydät lisätietoa alempaa.

Jos vanhemmat eroavat, tulee heidän sopia lastensa huoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisista. Vanhemmat voivat sopia näistä asioista keskenään tai he voivat neuvotella niistä lastenvalvojan luona, jossa on mahdollista laatia myös kirjalliset sopimukset, jotka lastenvalvoja voi vahvistaa.

Lue lisää

Kaikille yhteiset perusetuudet

Alla listatut etuudet koskevat kaikkia yksinhuoltajia, niin yksin lapsen saaneita, eronneita kuin leskiäkin.

Korotettu lapsilisä

Yksinhuoltajakorotus on 73,30 e kuukaudessa 1.1.2024 alkaen jokaisesta lapsesta, josta saat lapsilisää. Voit hakea yksinhuoltajakorotuksen lapsilisään, jos et ole avio- tai avoliitossa tai olet muuttanut puolisostasi erilleen yhteiselämän lopettamiseksi. Korotuksen saa, vaikka lasten vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus.

Lue lisää: Lapsilisän määrä ja maksaminen

Elatusapu ja elatustuki

Elatusapu on elatussopimuksen tai -päätöksen mukainen rahamäärä, jonka elatusvelvollinen vanhempi maksaa lapsen elatusta varten.

Kela voi maksaa elatustukea erotilanteessa, jossa lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta tai jos elatusapu on pienempi kuin elatustuki. Elatustukea voidaan maksaa myös, jos elatusvelvollista vanhempaa ei ole. Tällöin lapsi on esimerkiksi adoptoitu ilman kumppania tai lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella tai lapsella ei ole vahvistettua isää.

Lue lisää: Elatustuki

Asumistuki ja toimeentulotuki

Yleistä asumistukea voidaan maksaa pienituloiselle ruokakunnalle asumismenojen helpottamiseksi. Asumistukea voi saada vuokra- tai omistusasuntoon.

Lue lisää: Yleinen asumistuki

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Lue lisää: Toimeentulotuki

Odotako lasta yksin?

Äitiysavustus, raskausraha ja vanhempainpäiväraha

Äitiysavustus tarkoittaa äitiyspakkausta tai rahallista summaa, jota voit hakea Kelasta, kun raskautta on kestänyt viisi kuukautta. Äitiysavustusta kannattaa hakea viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa.

Raskaana oleva vanhempi voi hakea raskausrahaa Kelasta. Sitä maksetaan 40 arkipäivää. Raskausrahaa voi hakea, kun raskautta on kestänyt 154 päivää. Neuvola antaa tästä todistuksen.

Yksinodottava on oikeutettu 320 Kelan vanhempainrahapäivään, mikäli mm. toista vanhempaa ei ole vahvistettu tai toinen vanhempi ei ole lapsen huoltaja. 

Lue lisää Kela – Lapsiperheet

Isyyden vahvistaminen

Neuvolan työntekijä voi vastaanottaa isyyden tunnustamisen, kun asiassa ei ole epäselvyyttä. Jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu raskausaikana, isyyden tunnustaminen tapahtuu äidin kotikunnan lastenvalvojalla lapsen syntymän jälkeen. Äiti ei voi estää isyyden selvittämistä, jos lastenvalvojalla on riittävät tiedot edetä isyyden selvittämisessä. Mikäli mies ei vapaaehtoisesti tunnusta isyyttään, voi lastenvalvoja nostaa kanteen isyyden vahvistamiseksi tuomioistuimessa. Jos lapsen isyys on epävarma, voidaan isyydestä varmistua DNA-tutkimuksella.

Lue lisää:

Isyyden selvittäminen

Yksin lasta odottavien opas

Lisätietoa YVP-liiton sivuilla yksinodottavalle

Onko puolisosi menehtynyt?

Lapsen- ja leskeneläke

Alaikäisellä lapsella on aina oikeus perhe-eläkkeeseen vanhempansa kuoleman jälkeen. Leskeneläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että puolisoiden avioliitto on solmittu ennen edunjättäjän 65-vuotispäivää. Jos puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi, leskellä on oikeus eläkkeeseen. Eläkkeen maksaa työeläkeyhtiö Elo ja KELA.

Lue lisää:

Lesken ja lapsen perhe-eläke

Perhe-eläke pikaopas

Ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöillensä ottama henkivakuutus, josta maksetaan kertakorvaus työntekijän kuoleman jälkeen vainajan puolisolle sekä alle 22-vuotiaat lapsille. Korvauksen suuruus määräytyy kuolleen työntekijän iän ja huollettavien lasten lukumäärän perusteella. Jos kuolinsyynä oli tapaturma, maksetaan lisäksi 50 prosentin tapaturmakorotus.

Lue lisää: Korvauksen hakeminen

Mikäli lapsesi isä on menehtynyt ennen lapsen syntymää, katso myös yksinodottavan ohjeet yllä.