VeNyvä-hanke

Vertaistukea ja vapaa-ajantoimintaa nuorille, joiden vanhemmat ovat eronneet

Yhdistyksemme on mukana VeNyvä-hankkeessa vuodesta 2021 lähtien. Hankkeen tarkoituksena on järjestää vertais- ja vapaa-ajantoimintaa 12-17-vuotiaille nuorille, joiden vanhemmat ovat eronneet. Toiminnalla halutaan tukea nuoria ja heidän vanhempiaan vertaisuuteen perustuvan vapaa-ajan toiminnan avulla. Hankkeessa pyritään siihen, että nuoret pääsevät itse osallistumaan aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tällä hetkellä VeNyvä toiminta on tauolla. Mikäli kiinnostuneita löytyy, sitä on kuitenkin mahdollista jatkaa.

Tekstin lähteenä on käytetty YVPL:n VeNyvä-hankkeen sivustoa. Sieltä saat myös lisää tietoa: VeNyvä-hanke – YVPL – Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry