Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

Yhden Vanhemman Perheiden Liiton edeltäjänä toimi Yksinhuoltajat ry, joka perustettiin vuoden 1970 lopulla. Yhdistyksen tarkoituksena oli yhdenhuoltajaperheiden lasten ja huoltajien oikeusturvan sekä taloudellisen aseman parantaminen. Tähän pyrittiin vaikuttamalla esimerkiksi lainsäädäntöön, yleiseen mielipiteeseen ja perhekasvatukseen. Lisäksi yhdistys antoi jäsenilleen lainopillista apua ja harjoitti julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen kohderyhmänä ovat aina olleet yhden vanhemman perheet riippumatta siitä kasvattavatko vanhemmat lapsiaan yksin vai yhteishuollossa. Liiton nimi muutettiin vuonna 2008 Yhden Vanhemman Perheiden Liitoksi. Liiton periaateohjelmassa on linjattu, että yhden vanhemman perheitä tulisi kohdella samanarvoisesti muiden lapsiperheiden kanssa.

YVPL järjestää erilaisia vertaistukiryhmiä, eroryhmiä ja lasten eroryhmiä sekä tuettuja lomatukijaksoja yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa. Liitto myös ylläpitää Eroinfo -puhelinpalvelua, nettineuvontaa ja asianajajien puhelinneuvontaa sekä järjestää koulutusta vapaaehtoisille.

Lisätietoa saat sivulta: YVPL – Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Lue lisää YVPL:n tavoista auttaa täältä.