Taloudellinen apu ja ruoka-apu

Toimeentulotuki


Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta: perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.
Jos sinulla on menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Lue lisää toimeentulotuesta KELA:n sivuilla

Asumistuki

Yleistä asumistukea voidaan maksaa pienituloiselle ruokakunnalle asumismenojen helpottamiseksi.

Lue lisää asumistuesta KELA:n sivuilta

Seurakunnan diakoniatyö

Talousongelmissa ole ensin yhteydessä Kelaan, asuinkuntasi sosiaalitoimistoon tai velkaneuvojaan.

Tarvittaessa voit pyytää apua ja tukea myös diakoniatyöntekijältä, joka keskustelee kanssasi raha- ja velkatilanteestasi luottamuksellisesti. Työntekijä voi auttaa sinua löytämään asiantuntevaa apua sekä olemaan yhteyksissä velkojiin ja sosiaalitoimeen. Hän voi auttaa myös lomakkeiden täyttämisessä.
Akuutissa hätätilanteessa seurakunnilla on mahdollisuus avustaa sinua taloudellisesti. Seurakunnan antamat avustukset ovat kertaluonteisia ja harkinnanvaraisia. Diakoniatyöntekijällä on oikeus tehdä tuloselvitys. Hae apua siitä seurakunnasta, jonka alueella asut. Sinun ei tarvitse olla kirkon jäsen, jotta voit hakea apua.

Ruoka-apu

Löydät lähimmät ruokajakelut ja yhteisruokailut ruoka-apu.fi sivustolta.

Eväitä elämälle- ohjelma

Pelastakaa lapset ry:n Eväitä elämälle – ohjelma sisältää kolme tukimuotoa: harrastetuki, oppimateriaalituki ja mentorointi. Tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. 

Lue lisää: Eväitä elämälle- ohjelma